Op 11 december 2014 werd het vierde Leertraject “Het Verschil maken in de (voor) laatste levensfase bij een hospice in Zuid-Holland afgerond. De vrijwilligers die aan het leertraject hebben deelgenomen, zijn bijzonder te spreken over het traject.  In de evaluatie geven ze o.a. aan nu handvatten te hebben om anders met moeilijke situaties om te kunnen gaan en nog meer dan tevoren oog en oor te hebben voor de fysieke, sociale, emotionele en andere  behoeften van de bewoner en zijn/haar familie. Het traject levert hun praktijkgerichte vaardigheden, zelfkennis en zelfvertrouwen op. Bovendien geven ze aan dat het traject heeft bijgedragen aan de teamvorming.