Per 1 juli 2015 is Marcella gestart als programmasecretaris/coördinator van Propallia, een samenwerkingsverband om de zorg in Zuid-Holland voor ongeneeslijk zieken en hun naasten te verbeteren. In dit samenwerkingsverband werken zorginstellingen (zoals thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen), onderwijsinstellingen (zoals de Haagse Hogeschool) en onderzoeksinstellingen (w.o. de Universiteit Leiden) samen. Het samenwerkingsverband is net opgericht, vol enthousiasme en plannen om praktijk, onderzoek en onderwijs zo in te richten dat iedere ongeneeslijk zieke en zijn/haar naaste in Zuid Holland op het juiste moment, de juiste ondersteuning gaat krijgen. Een mooi streven waar Marcella graag een bijdrage aan wil leveren!