Comité van Aanbeveling

Het is voor een kleine stichting als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door bekende personen die naast (bestuurlijke) ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid van de Stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan de Stichting. De leden van het Comité kunnen helpen door de Stichting bij instanties, bedrijven of particulieren, die overwegen iets voor de maatschappij te doen, aan te bevelen.

Het Comité van Aanbeveling van de Van Engelen Stichting bestaat uit:
 • Mevr. dr. L.J.M (Lidwien) Cornelissens,

  psychotherapeut en medisch ethicus. O.a. werkzaam in het Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp.

 • Prof. dr. A.J. (Hans) Gelderblom,

  hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder de experimentele oncologische farmacotherapie in het LUMC. Tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.

 • Mevr. drs. I. (Inge) van Mansom,

  palliatief specialist ouderengeneeskunde. O.a. werkzaam in het LUMC en in het Elisabeth Gasthuishof te Leiden.

 • Prof. dr. A.A.W. (Lex) Peters,

  waarnemend hoofd van de afdeling Gynaecologie en hoofd van de sectie Gynaecologische Oncologie in het LUMC. Speciaal aandachtsgebied: de integrale patiënten-benadering (lichamelijk, psychisch en sociaal). Tevens oprichter van de Female Cancer Foundation (FCF).

 • Dr. J.C.G. (Hans) Stam,

  voormalig directeur van de Nederlandse Hartstichting. Voormalig vice-voorzitter College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.