Bestuur

Dick kopieDick Steenvoorden, voorzitter

In mei 2000 hebben mijn vrouw en ik hulp en ondersteuning gezocht en gevonden toen bleek dat zij ongeneeslijk ziek was. Ik heb hierdoor ervaren hoe waardevol professionele hulp in een dergelijke ingrijpende periode kan zijn.
Begin 2012 ben ik in contact gekomen met het bestuur van de Van Engelenstichting.Toen ik hoorde van hun plannen om hulpmiddelen te ontwikkelen voor mensen die met een levensbedreigende ziekte zijn geconfronteerd, sprak mij dit aan en heb ik mijn hulp aangeboden. Later heeft men mij gevraagd om in de functie van voorzitter een bijdrage te leveren aan de verdere groei van de stichting.Ik wil mijn kennis en ervaring graag gebruiken om de doelen van deze stichting te realiseren.Naast mijn activiteiten bij de Van Engelenstichting ben ik vrijwilliger in een hospice.
Daarnaast luister ik graag naar klassieke muziek. Je ziet mij regelmatig op de tennisbaan of  in de duinen met een groep hardloopvrienden.
dick@vanengelenstichting.nl

SONY DSCSabine Verbeek – Meinhardt, secretaris

Een levensbedreigende ziekte vraagt om meer dan alleen medische zorg. Hoe ermee om te gaan is voor alle betrokkenen (de patiënt, zijn naasten, maar ook de behandelaars) een zware opgave en daarbij wordt lang niet altijd stil gestaan. Het is fijn dat de Van Engelen Stichting juist op dat vlak middelen ter ondersteuning wil bieden en mede daarom kom ik graag het bestuur versterken. In een jonge en actieve organisatie als deze moet veel opgebouwd en georganiseerd worden, daarom zie ik het als een mooie uitdaging om mij voor de stichting in te zetten. Mijn professionele achtergrond als jurist kan daarbij zeker behulpzaam zijn.
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten, maar ik hou ook van beeldhouwen, schilderen, koken en breien. Ik ben te bereiken op
sabine@vanengelenstichting.nl

JopsJops van der Steenhoven, penningmeester

Omdat ik 26 jaar als huisarts heb gewerkt weet ik hoe belangrijk het voor mensen is als zij extra ondersteuning krijgen als hun leven door een levensbedreigende ziekte op zijn kop gezet wordt. Daarom heb ik ook niet geaarzeld toen mij gevraagd werd in het bestuur van de Van Engelen Stichting plaats te nemen. De doelstellingen spraken mij meteen aan en ik ben ervan overtuigd dat onze stichting kan helpen om voor velen middelen aan te reiken die een steun in de rug kunnen zijn. Zowel wanneer je zelf ziek bent geworden maar ook wanneer je juist in je werk veel met deze problemen te maken krijgt.
Ik zie het onder andere als mijn taak om er als penningmeester op toe te zien dat de gelden die aan ons worden toevertrouwd, goed besteed worden.
jops@vanengelenstichting.nl