Beleidsplan 2014

De Van Engelen Stichting is actief op het terrein van de psychosociale zorg, op mentaal-emotioneel gebied, voor mensen met kanker of een andere levensbedreigende ziekte.

De taken vallen uiteen in drie hoofdonderdelen:

  • het ontwikkelen van middelen voor patiënten enerzijds en zorgverleners en studenten anderzijds
  • het faciliteren en beter bereikbaar maken van zorg
  • het werven van fondsen om de twee bovenstaande taken te realiseren.

De werkterreinen van onze project managers zijn complementair en omvatten het hele gezin: patiënt, partner en kinderen. De instelling verkoopt boeken en CD’s en de projectmanagers geven informatieve lezingen aan patiënten en/of zorgverleners.

Het boek “En wat nu” van psycho-oncologisch therapeut Eveline Tromp-Klaren zal in het najaar van 2014 door Ankh Hermes opnieuw worden uitgegeven onder de titel “Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt”. Tevens verschijnt in oktober 2014 bij Stili Novi het boek “Medereiziger” van Marcella Tam.

Op dit moment onderzoekt de Van Engelen Stichting haar positionering ten opzichte van andere spelers binnen de psychosociale zorg voor mensen met kanker: waarin onderscheidt VES zich van andere instellingen, waar kan waarde worden toegvoegd?

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester in overleg met de andere bestuursleden. De stichting heeft geen beleggingen op haar naam. Het liquide vermogen staat op een spaarrekening. Een deel van dit vermogen is bestemd voor de heruitgave van boeken en ter ondersteuning van de kosten die andere initiatieven met zich mee zullen brengen.