Activiteitenverslag 2014

Op 21 januari 2014 werkte projectmanager van de Van Engelen Stichting, Eveline Tromp, mee aan een refereerbijeenkomst voor verpleegkundigen met oncologische belangstelling in het LUMC. Zij gaf met name aandacht aan het gedachtegoed van het boek “En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt”.

Eveline Tromp heeft op 31 maart 2014 in Rijswijk het boek ”En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” opgenomen als luisterboek. Op 20 mei 2014 heeft zij de bijdrage “Afscheid, als uw werknemer niet beter wordt” gepresenteerd tijdens het symposium “Kanker en werk” voor HR managers en andere personeelsfunctionarissen.

In de tweede helft van 2014 heeft het bestuur van de Van Engelen Stichting contacten gehad met Zorg en Zekerheid over een pilot waarbij 100 exemplaren van het boek ”En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” verstuurd naar huisartsen die een contract hebben met Zorg & Zekerheid, samen met een vragenlijst die kon worden teruggestuurd. Deze pilot werd gecoördineerd door Daniël de Brouwer die op dat moment stagiaire was bij Zorg en Zekerheid.

In het najaar van 2014 is door Ankh-Hermes het boek ”Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt. Het boek voor een waardevolle tijd” door Eveline Tromp uitgegeven. Dit boek is een nieuwe uitgave van het in 2012 door de Van Engelen Stichting uitgegeven boek “En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt”. Voor professionals zijn gratis folders beschikbaar die via de site van de Van Engelen Stichting per setje van 30 stuks kunnen worden besteld. Het boek wordt ook via de webshop van de Stichting verkocht.

Op zaterdag 11 oktober 2014 heeft Eveline Tromp tijdens het congres “Tussen Hoop en Vrees” van Borstkanker Vereniging Nederland een lezing gehouden. Een video van deze presentatie is te bekijken via deze link.

Op 11 december 2014 is het vierde Leertraject Van Marcella Tam, projectmanager van de Van Engelen Stichting, “Het Verschil maken in de (voor) laatste levensfase” bij een hospice in Zuid-Holland afgerond.

In december 2014 is het boek “Medereiziger, steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke” van Marcella Tam uitgegeven via uitgever Stili Novi. Dit boek bundelt persoonlijke verhalen, theoretische inzichten en de vertaling daarvan in praktische handvatten en is geschreven voor de partners van ongeneeslijk zieken en de mensen die hen begeleiden. Medereiziger wordt via de webshop van de Stichting verkocht.

Op 21 november 2014 zijn door de Van Engelen Stichting restant voorraden van de eerste uitgave van het boek “En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” uitgedeeld op het NHG congres in de RAI in Amsterdam.

In 2014 zijn via de webshop van de Stichting 36 boeken verkocht, voornamelijk exemplaren van de eerste uitgave in eigen beheer en de tweede uitgave door Ankh-Hermes van het boek “Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” van Eveline Tromp.