Activiteitenverslag 2015

Op 12 februari 2015 is een afscheidsborrel gehouden met drukkerij De Bink na de beëindiging van de succesvolle samenwerking tussen de Van Engelen Stichting en De Bink rond de eerste uitgave van “En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” van Eveline Tromp.

In maart en april 2015 zijn exemplaren van het door Eveline Tromp in 2014 via Ankh-Hermes uitgegeven boek “Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” verstuurd naar Hospice Houten.  De boeken  waren bedoeld als geschenk voor de vele vrijwilligers van deze Hospice.

Per 1 juli 2015 is projectmanager Marcella Tam gestart als programmasecretaris/coördinator van Propallia, een samenwerkingsverband om de zorg in Zuid-Holland voor ongeneeslijk zieken en hun naasten te verbeteren. In dit samenwerkingsverband werken zorginstellingen (zoals thuiszorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen), onderwijsinstellingen (zoals de Haagse Hogeschool) en onderzoeksinstellingen (w.o. de Universiteit Leiden) samen.

Op 9 oktober 2015 is ” in samenwerking met SCEM het congres “Ongeneeslijk ziek en dan. De waarde van contact en communicatie in de voorlaatste fase georganiseerd in Congrescentrum De Werelt in Lunteren. De projectmanagers van de Van Engelen Stichting, Eveline Tromp, Marcella Tam en Leoniek van de Maarel, waren sprekers op dit congres voor zorgprofessionals. De Van Engelen Stichting heeft tijdens dit congres boeken van haar projectmanagers en van andere sprekers verkocht.

In de tweede helft van 2015 is door Eveline Tromp en Thomas Tobé een animatiefilm “Overstappen van Angst naar Vertrouwen” geproduceerd. Deze film is onder meer te bekijken via https://vanengelenstichting.org/overstappen-van-angst-naar-vertrouwen en YouTube. Op 4 december 2015 is ook een boekje van Eveline Tromp met dezelfde titel uitgekomen. Vanaf de site van de Stichting kan ook een oefenschema worden gedownload.

Het bestuur van de Van Engelen Stichting heeft in 2015 diverse malen contact gehad met  Ankh-Hermes over de marketing van het boek “Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” van Eveline Tromp.

In 2015 zijn via de webshop van de Stichting 51 boeken verkocht, voornamelijk exemplaren van het boek “Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” van Eveline Tromp.