Activiteitenverslag 2013

De Van Engelen Stichting is begin 2012 opgericht en heeft in het najaar van 2012 in eigen beheer het boek “En wat nu? Als je hebt gehoord dat je niet meer beter wordt” van psycho-oncologisch therapeut Eveline Tromp-Klaren uitgegeven.

Begin 2013 zijn 100 exemplaren van dit boek verstuurd naar oncologiewachtkamers door heel Nederland. De verzending werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van een sponsor en was vergezeld van een aanbevelingsbrief van Prof. dr. Hans Gelderblom, hoogleraar Oncologie LUMC.

De voornaamste activiteiten van de stichting stonden in het teken van de promotie van het boek en van de stichting. Voorts is in het tweede kwartaal van 2013 door projectleider en trainer Marcella Tam een pilot gehouden voor een ander project van de Van Engelen Stichting: een leertraject voor professionele zorgverleners en vrijwilligers, in het bijzonder gericht op de ondersteuning van patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. Dit leertraject , bestaande uit elk 3-4 bijeenkomsten is vervolgens met succes twee keer aangeboden aan het hospice IJsselThuis. Het eerste leertraject vond plaats in mei-juni 2013 en het tweede traject startte in december 2013. In 2013 zijn contacten met diverse thuiszorgorganisaties gelegd. Deze organisaties hebben hun interesse in het traject aangegeven.

De stichting was op 12 oktober 2013 in Soesterberg vertegenwoordigd bij de Hoop en Vreesdag van de Borstkankervereniging Nederland ‘Samen verder dag voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker’.

Op 18 en 19 november was de stichting aanwezig bij de landelijke Oncologiedagen in Ede georganiseerd door V&VN Oncologie, de beroepsvereniging van zorgprofessionals in de oncologie. Tijdens dit congres hebben oncologieverpleegkundigen kennis kunnen nemen van de activiteiten van de Van Engelen Stichting. Daarnaast waren wij in de gelegenheid om 150 exemplaren van het boek “En wat nu?”uit te reiken, waarbij de afspraak werd gemaakt dat deze in de wachtruimtes van de betreffende ziekenhuizen ter inzage gelegd zouden worden. Nadien zijn nog 40 boeken verzonden naar diverse ziekenhuizen in Nederland.

Eveline Tromp heeft op 13 mei 2013 in Nieuwerkerk aan de IJssel een interactieve avond verzorgd voor de vrijwilligers van Hospice IJsselThuis. Op 20 juni heeft zij in Zeist tijdens het Nationaal Congres Werk en Kanker een workshop gegeven over het afronden met en het afscheid nemen van een werknemer die niet meer beter wordt. Op 26 september 2013 heeft Eveline Tromp een lezing gegeven voor de werkgroep ROOZ (Regionaal Overleg Oncologische Zorg). Tijdens een symposium over verlies en rouw bij kanker georganiseerd door Inloophuis Haaglanden hield Eveline Tromp op 9 november 2013 een lezing.

In december 2013 is het boek “En wat nu?” in samenwerking met Zorg en Zekerheid verstuurd naar  100 huisartsen. Ook zijn boeken verspreid onder diverse patiëntenverenigingen en oncologieverpleegkundigen.

Diverse exemplaren van het boek zijn verkocht via het Centraal Boekhuis en via de webwinkel. Ook de andere producten die uitsluitend via de webwinkel verkrijgbaar zijn, zoals de CD’s met ontspanningsoefeningen, het boek “Handreikingen” en het boekje “Overheersende gedachten aan de kant”, zijn in 2013 meerdere malen besteld